Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 maja 2019

GTC GTC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
AALLIANCE AAS NC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 5 września 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DIGITREE DTR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GOBARTO GOB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
GWARANT GWR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
IIAAV IIA GPW ZWZA
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MENNICA MNC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MWTRADE MWT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2018.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 7,40 zł na akcję.
PBKM BKM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PCM PCM GPW Zakończenie I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 23,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RYVU RVU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SEDIVIO SED NC Publikacja raportu za 2018 rok.
TELGAM TLG NC Publikacja raportu za 2018 rok.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WIELTON WLT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
XTPL XTP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ZUE ZUE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Marks and Spencer MKS.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.