Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 czerwca 2019

APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
ARCHICOM ARH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
AWBUD AWB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BOOMBIT BBT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BSCDRUK BSC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
CIGAMES CIG GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.
DECORA DCR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
DGA DGA GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
FEERUM FEE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
KANIA KAN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
KGL KGL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MAXCOM MXC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
MOSTALWAR MSW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r.
PARTNER PRN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
PLATIGE PLI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
REINO RNC GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru.
SIMPLE SME GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję.
WIELTON WLT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.