Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 maja 2020

06MAGNA 06N GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2019.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASSECOPOL ACP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.
CELTIC CPD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
CIECH CIE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GENOMED GEN NC Publikacja raportu za 2019 rok.
GOVENA GOV NC Publikacja raportu za 2019 rok.
IFSA IFR GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zamiany 1.892.701 akcji należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B spółki.
INDYKPOL IND GPW NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, określenia sposobu finansowania programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowach z członkami zarządu.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PCCEXOL PCX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,41 zł na akcję.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SOFTBLUE SBE NC Publikacja raportu za 2019 rok.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ULTGAMES ULG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
WAWEL WWL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.234 akcji serii D oraz 19.213 akcji serii F.
XTPL XTP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.