Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 18 lutego 2014

FON FON GPW NWZA ws. scalenia akcji, uchylenia uchwały nr 21 WZA z dnia 20.06.2012r, ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na GPW, uchylenia uchwały nr 5 WZA z dnia 29.11.2013r oraz zmiany statutu.
OZECAPITAL OZE NC Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C.
PLASTBOX PLX GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
QUMAK QMK GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
REINO RNC GPW NWZA ws. zmiany uchwały Nr 3 z dnia 13.11.2013r w sprawie scalenia akcji oraz zmiany statutu.
ROBYG ROB GPW NWZA ws. zmiany statutu.
VEDIA VED NC Pierwszy dzień notowań na NC 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
VIATRON VIA NC NWZA ws. przyjęcia programu premiowego dla Prezesa Zarządu oraz zmian w składzie RN.
BHP Billiton BLT.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.