Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 19 maja 2020

ASSECOBS ABS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
ATENDE ATD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CLNPHARMA CLN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FEERUM FEE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KBDOM KBD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PCCROKITA PCR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
PEP PEP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.187.371 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PREFABET PBB NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
R22 R22 GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SANOK SNK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
UNIMOT UNT NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Wal-Mart WMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.