Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 kwietnia 2022

ALIOR ALR GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ATLASEST ATL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
BEST BST GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za 2021 rok.
BRAS BSA NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F1.
CAPITAL CPA GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
DADELO DAD GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EUROTEL ETL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
FORTE FTE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za 2021 rok.
KREC KRC GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SCR-Sibelco N.V.
NOCTILUCA NCL NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 743.472 akcji serii A, 194.028 akcji serii B, 62.500 akcji serii C, 300.000 akcji serii D, 52.500 akcji serii G, 125.000 akcji serii H.
NWAI NWA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
PCCEXOL PCX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.
PEP PEP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW na GPW 21.358.699 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
STALEXP STX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
SUWARY SUW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.
SYNERGA SNG NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.