Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 września 2023

LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
CDA CDA NC Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CREEPYJAR CRJ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,95 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
INSTALKRK INK GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
KREDYTIN KRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PCFGROUP PCF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PEP PEP GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowania praw poboru.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
RAFAKO RFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TESGAS TSG GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.