Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 15 kwietnia 2014

AILLERON ALL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B, C i D, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
APSENERGY APE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ASSECOBS ABS GPW ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r.
ASSECOSLO ACS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 euro na akcję.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DIGITREE DTR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EUROCENT ERC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
FORTUNA FEG GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
LIVECHAT LVC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MBFGROUP MBF NC Scalenie akcji w stosunku 25:1.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
NEUCA NEU GPW ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r, zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego RN oraz zmiany statutu.
NOVINA NOV NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PEP PEP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r.
PLANETINN PIG NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.