Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 września 2023

AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ARCHICOM ARH GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CLOUD CLD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CPGROUP CPG GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
DOOK DOK NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
EUROTEL ETL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
EXCELLENC EXC NC NWZA ws. wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
GARIN GAR NC Publikacja raportu za 2022 rok.
GRODNO GRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
KPPD KPD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Badania Kliniczne do spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
PEP PEP GPW Ostatni dzień notowania praw poboru.
SEDIVIO SED NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
STAPORKOW ZUK GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
TERMOREX TRR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
VERCOM VRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 903.085 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
XPLUS XPL GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji w ramach transzy małych inwestorów i transzy dużych inwestorów.