Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 września 2023

AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ARCHICOM ARH GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CLOUD CLD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CPGROUP CPG GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
DOOK DOK NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
EC2 EC2 NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
EUROTEL ETL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
EXCELLENC EXC NC NWZA ws. wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
GARIN GAR NC Publikacja raportu za 2022 rok.
GRODNO GRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
KPPD KPD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Badania Kliniczne do spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
PEP PEP GPW Ostatni dzień notowania praw poboru.
STAPORKOW ZUK GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
TERMOREX TRR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
VERCOM VRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 903.085 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
XPLUS XPL NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji w ramach transzy małych inwestorów i transzy dużych inwestorów.