Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 lutego 2013

ATM ATM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CHEMOS CHS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
FON FON GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 670.285.131 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
INTERCARS CAR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie, wydzielonej w ramach działalności prowadzonej przez Inter Cars S.A., zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność logistyczną do spółki zależnej ILS Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
MONNARI MON GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.674 akcje zwykłe na okaziciela serii K.
PEP PEP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PFLEIDER PFL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz uchylenia upoważnienia udzielonego zarządowi do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za 2012 rok.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za 2012 rok.