Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 8 listopada 2017

PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AGORA AGO GPW NWZA ws. powołania członków zarządu.
BEST BST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DORADCY24 D24 NC NWZA ws. zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki.
ENERGA ENG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GRMEDIA GME NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.138.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MBFGROUP MBF NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2017 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PAGED PGD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PIXELCROW PIX NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PLATIGE PLI NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
UNFOLD UNF GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VEE VEE NC NWZA ws. zmiany statutu, dematerializacji akcji serii „A” i akcji serii „B” oraz wprowadzenia ich do obrotu na NC, udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz wiceprezesem zarządu, ustalenia liczby członków RN, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
Credit Agricole ACA.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
E.ON EON.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Marks and Spencer MKS.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.