Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 września 2012

BIOFACTOR BFC NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BOS BOS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ENERGOINS ENI GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
IMCOMPANY IMC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
KOFOLA KFL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,89 zł na akcję.
PCZ PCZ NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E-1, E-2, E-3 i F.
PEP PEP GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Polenergia Holding na 33 zł za sztukę.
PHARMENA PHR GPW Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WDBBU WDB NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.