Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 11 marca 2015

FOTOVOLT FVE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KANIA KAN GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
LARQ LRQ GPW NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
PEP PEP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PROMISE PRO NC NWZA ws. zatwierdzenia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, I, J oraz K z wyłączeniem prawa poboru, zmiany akcji serii A2 z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu.
SPAC1 SP1 NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za 2014 rok.