Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 lutego 2021

7LEVELS 7LV NC Dzień pierwszego notowania na NC 50.235 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
LARQ LRQ GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,06 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Wiesbaden Limited, Harbinger Capital Limited, Krzysztofa Przybyłowskiego, Anitę Przybyłowską, Adama Michalewicza, Kazimierza Michalewicza i Pawła Orłowskiego.
MILTON MTN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
PEP PEP GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez BIF IV i Mansa Investments z 47 zł na 63 zł za sztukę.
BNP Paribas BNP.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.