Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 sierpnia 2014

KGHM KGH GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
COMARCH CMR GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
EUCO EUC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FABRFORMY FFO NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pana Ireneusza Sęka, Benefit Systems S.A. oraz Benefit Development Sp. z o. o.
FASTFIN FFI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
GEOINVENT GEO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013 rok, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MENNICA MNC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCCEXOL PCX GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa.
PEP PEP GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii Z do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii AA z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii AA oraz praw do akcji serii AA do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
REMEDIS REM NC Pierwszy dzień notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela: 14.970.666 akcji serii C oraz 24.173.436 akcji serii E.
SCANMEDMM SCM NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
WOLFSTF WTF NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.