Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 3 kwietnia 2023

ATREM ATR GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
CAPTORTX CTX GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą RN oraz zmiany statutu.
HAMBURGER MRH NC NWZA ws. zmian w RN.
INTROL INL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Radioterapia do spółki zależnej MedApp RT Sp. z o.o., wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie CarnaLife System do nowoutworzonej spółki zależnej, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp CLH do nowoutworzonej spółki zależnej, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp AI do nowoutworzonej spółki zależnej oraz zmian w składzie RN.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za 2022 rok.
PEP PEP GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru, oferty publicznej akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz zmiany "Polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN".