Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 czerwca 2016

ALTUS ALI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.030.000 akcji serii E.
APATOR APT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz likwidacji funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy.
ARTNEWS ATN NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
B2BPARTNER B2B NC Publikacja raportu za 2015 rok.
BANKBPH BPH GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
BSCDRUK BSC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BUDIMEX BDX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100 akcji serii A.
CASPAR CSR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
CENTURION CTF NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DTP DTP GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW na wniosek spółki.
FORTE FTE GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
GENERGY GNR NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HORTICO HOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IMPEL IPL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2015 rok.
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
M4B M4B NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MEDIACAP MCP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2015.
MOSTALWAR MSW GPW NWZA ws. wyboru członka RN w głosowaniu oddzielnymi grupami oraz uzupełnienia składu RN.
PATFUND PFD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PEP PEP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PLASTBOX PLX GPW Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
POLNA PLA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
ROPCZYCE RPC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
XPLUS XPL NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ZUE ZUE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na jedną akcję.