Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 lutego 2017

DCD DCD NC NWZA ws. powołania członków RN w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji przez Jacka Halusiaka i Michała Żurowskiego oraz zmiany statutu.
ESTAR EST GPW NWZA
HARPER HRP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
MABION MAB GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, zmiany polityki rachunkowości, odwołania i powołania członków RN.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PEP PEP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
QUANTUM QNT GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SYNERGA SNG NC NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN oraz zmian statutu.
Avon AVP.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.