Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 8 sierpnia 2013

ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ADASTRA ADA NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AGROLIGA AGL NC WZA ws. m.in. wypłaty dywidendy i przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW.
ALIOR ALR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
APSENERGY APE NC Debiut spółki na NC.
ASSECOSLO ACS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
AZTEC AZC NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
BBINWEST BBA NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BIOMEDLUB BML GPW NWZA ws. wyboru członka RN.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DEKTRA DKR NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
GRODNO GRN GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja szacunków wyników finansowych za II kwartał 2013 roku.
KETY KTY GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
LUG LUG NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
NORDEABP NDA GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zgody na zbycie aktywów związanych z działalnością IT banku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PROCHNIK PRC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
SATIS STS GPW NWZA ws. zmian statutu, zmian w składzie RN oraz powierzenia całej RN zadań komitetu audytowego.
SMTSOFT NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki na NC w związku z przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną.
TRANSPOL TRN GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian w statucie.
UHYECA ECA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Aviva AV.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Nvidia NVDA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał obrotowego 2013/2014.
Rio Tinto RIO.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.