Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 3 listopada 2023

AMBRA AMB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
AQUATECH AQT NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
ECHO ECH GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023, w wysokości 0,22 zł na akcję.
IU IUS NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
PEP PEP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.416.667 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AB.
QUART QRT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.