Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 17 sierpnia 2022

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
KGHM KGH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
AILLERON ALL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
BROADGATE BDG NC Publikacja raportu za 2020 rok.
HIPROMINE HPM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2022 w wysokości 0,20 zł na akcję.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
PCCEXOL PCX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PHN PHN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
TENDERHUT THG NC NWZA ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej treści zawartej w uchwale nr 7 ZWZ z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku.
ZUE ZUE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
Cisco CSCO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.