Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 11 sierpnia 2021

11BIT 11B GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.710 sztuk akcji serii G.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
APS APS NC Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BOS BOS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
CAVATINA CAV GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.398.198 akcji serii A oraz 7.500.000 akcji serii B.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
LABOCANNA LCN NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
MOL MOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 95,02 HUF na akcję.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
PCCEXOL PCX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 660.907 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
TENDERHUT THG GPW Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.