Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 15 marca 2011

LPP LPP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
TAURONPE TPE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
01CYBATON 01C NC WZA
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ASSECOSLO ACS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
AZTEC AZC NC WZA
BLIRT BLR NC Debiut spółki na NC.
CENTKLIMA CKL GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
DECORA DCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
DSS DSS GPW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
GLOBCITYHD GCH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
GREENTECH GRT NC Początek notowań spółki INFINITY (IFY) pod nazwą GREENTECH (GRT), w związku ze zmianą firmy.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KINOPOL KPL GPW Początek budowy księgi popytu.
LARK LRK GPW NWZA ws. zbadania przez biegłego rewidenta zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.
LUXMEDTRI LXT NC Debiut spółki na NC.
NEWWORLDN NWN GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
OPENFIN OPF GPW Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
PANOVA NVA GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PCGUARD PCG GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji oraz zmian w statucie.
PEP PEP GPW WZA
ROBYG ROB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
TESGAS TSG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za 2010 rok.