Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 30 listopada 2016

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ADIUVO ADV GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,35 zł na akcję.
AUGA AUG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016 roku.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EDINVEST EDI GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
GOBARTO GOB GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
GPW GPW GPW NWZA ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmiany w składzie RN.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
MAGELLAN MAG GPW NWZA ws. połączenia spółki Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmującej ze spółką Mediona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną.
NAVIMORIN NIN NC NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki i wniesienie jej jako aportu spółki zależnej oraz zmian w składzie RN.
OPENFIN OPF GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
OXYGEN OXY NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmian statutu.
PCM PCM GPW Wypłata dywidendy 5,50 zł na akcję.
PEP PEP GPW NWZA ws. połączenia spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami Neutron sp. z o.o., GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. i GRUPA PEP - Uprawy Energetyczne sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie).
PRIMETECH PTH GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie majątku spółki oraz wyrażenia zgody na emisję obligacji.
PROLOG PRL NC NWZA ws. zmiany statutu, odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.
PYLON PYL NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
STELMET STL GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.468.210 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
TORPOL TOR GPW Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.