Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 3 kwietnia 2012

ALUMAST ALU NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
CERABUD CER NC NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz zmian w statucie.
DTP DTP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru.
EDISON EDN NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GRUPAREC GRC NC NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 NWZA z 14 lutego 2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 8 statutu, wprowadzenia akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 i C do obrotu na rynku NewConnect, zmian w składzie RN.
INWAZJAPC IPC NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
IU IUS NC Debiut spółki na NC.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ONICO ONC NC Wypłata dywidendy 4,40 zł na akcję.
PBG PBG GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii H i in.
PEP PEP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz zmian w składzie RN i ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
SOLAR SOL GPW Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
TUEUROPA ERP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.