Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 8 sierpnia 2018

GRUPAAZOTY ATT GPW Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PKOBP PKO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
APANET APA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BRASTER BRA GPW NWZA ws. zmiany uchwał nr 27 i 28 ZWZ z 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku), warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
DOOK DOK NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GLCOSMED GLC GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21 ZWZ z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r. oraz pokrycia straty za rok 2017.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MEDIANPOL MDN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
RAWLPLUG RWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
VELTO VEL NC NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmian w zarządzie.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
Prudential PRU.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.