Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 24 czerwca 2021

CYFRPLSAT CPS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.
KRUK KRU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 zł na akcję.
LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
AGORA AGO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
APANET APA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
ARCHICOM ARH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ASSECOSEE ASE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
AZTEC AZC NC Dzień pierwszego notowania na NC 291.667 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BIOFACTOR BFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
BIZTECH BTK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
BOGDANKA LWB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
BOOMBIT BBT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
BORYSZEW BRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.
CCENERGY CCE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
CELTIC CPD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
COMARCH CMR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.
COMPERIA CPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2020.
CREEPYJAR CRJ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020.
DDISTANCE DDI NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji.
DELKO DEL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
ELEKTROTI ELT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
EUROSNACK ECK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy.
FORBUILD FRB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
GRUPAMZ GMZ NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
HIPOWERSA HPE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
I2DEV I2D GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
IMPERIO IMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
KGL KGL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 r.
KRAKCHEM KCH GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
KRUSZWICA KSW GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
MENNICA MNC GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.
MERA MER NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2020r.
MFO MFO GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MIRBUD MRB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.
ONDE OND GPW Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
OTMUCHOW OTM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowy 2020.
PEPCO PCO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
PGSSOFT PSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.
PRIMETECH PTH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
PROCHEM PRM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
PRYMUS PRS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
SATIS STS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
SIMPLE SME GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
SNTVERSE SVE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.734.798 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
STANDREW STD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
SUNDRAGON SDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym w 2020, dalszego istnienia spółki, podziału (splitu) wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
TALEX TLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
VERCOM VRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B, 4.000.000 akcji serii D.
VISION VIV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
WIELTON WLT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.