Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 9 marca 2016

TAURONPE TPE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
APLISENS APN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ARCHICOM ARH GPW Zakończenie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów indywidualnych.
EMMERSON EMM NC NWZA ws. zmiany w składzie RN.
FINTECH FTH NC NWZA ws. zmiany statutu, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, uchylenia uchwały ZWZ nr 21 z dnia 16 września 2015 roku ws. scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
MDIENERGIA MDI GPW NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, uchylenia dotychczas obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SATIS STS GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
E.ON EON.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za 2015 rok.
Prudential PRU.UK LSE Publikacja raportu za 2015 rok.