Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 lipca 2019

AALLIANCE AAS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
APOLLO APC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
ARCHICOM ARH GPW Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
BETOMAX BTX NC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
BOGDANKA LWB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
ERGIS EGS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
FON FON GPW NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IFSA IFR GPW NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IMPEXMET IPX GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji po 4,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A.
PCM PCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
PEPEES PPS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PTWP PTW NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.
SPARKVC SPK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
VINDEXUS VIN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
WAWEL WWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 zł na akcję.