Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 15 grudnia 2023

ACAUTOGAZ ACG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.
ARCHICOM ARH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ASSECOSEE ASE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ELEKTROTI ELT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IZOLACJA IZO GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
KGL KGL GPW NWZA ws. Polityki Wynagrodzeń oraz zgodności warunków wynagradzania członków RN z Polityką Wynagrodzeń.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za II kwartał roku 2023/2024.
MURAPOL MUR GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.200.000 akcji serii A1, 2.000.000 akcji serii A2, 9.800.000 akcji serii B, 16.000.000 akcji serii C1, 4.000.000 akcji serii C2, 800.000 akcji serii D.
STILO STI NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.
VIGOPHOTN VGO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 145.799 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
VRG VRG GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.