Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 czerwca 2018

4FUNMEDIA 4FM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
7LEVELS 7LV NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania na NC 164.999 akcji serii A oraz 25.000 akcji serii C.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
APLISENS APN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 i terminów dywidendy, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
ARCHICOM ARH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,44 zł na akcję.
ASSECOBS ABS GPW Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
BLIRT BLR NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
CFSA CFS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
ELKOP EKP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
ERBUD ERB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. zmiany statutu.
ITMTRADE ITM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
JWA JWA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.747 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KGL KGL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
MLSYSTEM MLS GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
UNIMOT UNT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,70 zł na akcję.
WISTIL WST GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ZUE ZUE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.