Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 listopada 2023

PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
ARCHICOM ARH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BRAND24 B24 GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FABRITY FAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FASTFIN FFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
GRUPRACUJ GPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
INPRO INP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
NEWAG NWG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Jakubasa, Multico, Jakubas Investment i FIP 11 FIZAN.
OPTEAM OPM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
REMAK RMK GPW NWZA ws. podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2022”.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SYGNITY SGN GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz zmiany uchwały numer 4 z dnia 28 sierpnia 2020 roku NWZ w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.