Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 20 lipca 2021

LPP LPP GPW Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 225 zł na akcję.
11BIT 11B GPW NWZA ws. zmiany statutu.
ARCHICOM ARH GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 25,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Echo Investment.
CODEADDIC CDT NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
GENOMTEC GMT NC NWZA ws. powołania członka RN.
GENXONE GX1 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
IMS IMS GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
INSTALKRK INK GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
INTELGSOL IGS NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
KRKA KRK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 euro na akcję.
LIVECHAT LVC GPW Dzień ustalenia prawa do drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
SANOK SNK GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
TENDERHUT THG NC NWZA ws. udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
WASKO WAS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.