Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 marca 2016

ARCHICOM ARH GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.655.626 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
NEWWORLDR NWR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 211.101 akcji zwykłych serii A.
PRESENT24 P24 NC Ostatni dzień notowania na NC 25.000.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SUWARY SUW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 do 30.09.2015.
TERESA TER GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
VOTUM VOT GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56i.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.