Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 11 lipca 2024

ABAK ABK NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
APATOR APT GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
ARCHICOM ARH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,64 zł na akcję.
ATCCARGO ATA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
DATAWALK DAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
EONET EON NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wypracowanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
FROZENWAY FRW NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,35 zł na akcję.
HORTICO HOR NC Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
IBCPOLSKA IBC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023.
KREDYTIN KRI GPW 0 Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2023/2024.
KRKA KRK GPW ZWZA
MOONLIT MLT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022, pokrycia straty za rok obrotowy 2023, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej.
NEURONE NRS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
OPTEAM OPM GPW NWZA ws. sposobu pokrycia straty netto spółki nAxiom Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie za rok obrotowy 2023.
SOPHARMA SPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 BGN na akcję.
VINDEXUS VIN GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.