Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 19 listopada 2021

KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 760 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
APSENERGY APE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ARCHICOM ARH GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 1,24 zł na akcję.
ATREM ATR GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
BENEFIT BFT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 39 255 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BIOPLANET BIP NC Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów i w transzy małych inwestorów.
CDRL CDL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
IDMSA IDM GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2021 w wysokości 0,17 zł na akcję.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
LENTEX LTX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2021 roku.
MEDIACAP MCP GPW Początek II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.
NEWAG NWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
NFPL NFP NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku oraz I, II i III kwartał 2021 roku.
RAWLPLUG RWL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
TALEX TLX GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
TESGAS TSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
TORPOL TOR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
WASKO WAS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.075 akcji serii D oraz 5.214 akcji serii F.
XTB XTB GPW NWZA ws. ustanowienia nowej kadencji RN, powołania członków RN, oceny zbiorowej odpowiedniości RN, zmiany statutu i in.