Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 kwietnia 2020

ARCHICOM ARH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ERBUD ERB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GPW GPW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GREENENER GRE NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INPRO INP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ORGANIC ORG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PHARMENA PHR GPW NWZA ws. udzielenie spółce pożyczki pieniężnej przez prezesa zarządu oraz przez członka RN na warunkach rynkowych określonych w tych umowach.
PLAY PLY GPW ZWZA i NWZA
SIMFABRIC SIM NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 5.469.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.