Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 8 grudnia 2017

4MOBILITY 4MB NC Dzień pierwszego notowania na NC 44.166 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ABCDATA ABC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017, w wysokości 0,08 zł na akcję.
ARCHICOM ARH GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,21 zł na akcję.
CASPAR CSR NC Dzień pierwszego notowania na NC 447.254 akcji serii A, 447.254 akcji serii B, 447.257 akcji serii C, 135.000 akcji serii D, 9.808 akcji serii F, 130.796 akcji serii G.
EUROHOLD EHG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 52.701.288 akcji.
PGSSOFT PSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
SMSKREDYT SMS NC NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu spółki na złożenie oferty nabycia obligacji oraz zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
TOWERINV TOW GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy detalicznej i w transzy inwestorów instytucjonalnych.