Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 lipca 2024

ORANGEPL OPL GPW Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
APLISENS APN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ARCHICOM ARH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję.
ATCCARGO ATA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
BOWIM BOW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
FORBUILD FRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
MAKOLAB MLB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PLAYWAY PLW GPW Wypłata dywidendy 21,82 zł na akcję.
TENDERHUT THG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 229.127 akcji zwykłych na okaziciela serii H1.
UNIMOT UNT NC Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.