Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 15 marca 2016

PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ARCHICOM ARH GPW Zakończenie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych.
DUON DUO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
ENERGA ENG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
KOFOLA KFL GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MOLIERA2 MO2 NC NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii J, zmiany statutu, zmian w RN.
OPTEAM OPM GPW Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
PCCINTER PCI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
PJPMAKRUM PJP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PROVECTA PRV NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
UNIBEP UNI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
YARRL YRL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja raportu za 2015 rok.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.