Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 24 października 2023

ANSWEAR ANR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 149.150 akcji serii F, 350.000 akcji serii G, 137.100 akcji serii K.
ARCHICOM ARH GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.892.568 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CAPITEA CAP GPW Początek notowań spółki GETBACK (GBK) pod nazwą CAPITEA (CAP) w związku ze zmianą firmy.
MYCODERN MCD NC Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje (podstawowe i dodatkowe).
SKARBIEC SKH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023.
SOLARINOV SIN NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Alphabet GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Barclays BARC.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2023/2024.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.