Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 28 lipca 2023

ARCHICOM ARH GPW Wypłata dywidendy 2,12 zł na akcję.
BALTICON BLT NC Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
CAPITEA CAP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 i I kwartał 2021 roku.
COSMA COS NC Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych na akcje serii I.
ELEKTROTI ELT GPW Wypłata dywidendy 1,55 zł na akcję.
EUROSNACK ECK NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
FROZENWAY FRW NC Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
INDOS INS NC Wypłata I raty dywidendy 0,24 zł na akcję dla posiadaczy akcji serii A i 0,38 zł na akcję dla posiadaczy akcji serii B.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
MERA MER NC NWZA ws. powołania członka RN.
MILTON MTN NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
NGGAMES NGG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
SAULETECH SLT NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umów inwestorskich i ustanowienie zabezpieczeń wymaganych umowami inwestorskimi, wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną – Saule S.A. z siedzibą w Warszawie, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
TEXT TXT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022/2023 w wysokości 1,46 zł na akcję.
AstraZeneca AZN.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.