Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 9 kwietnia 2019

ARCHICOM ARH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATREM ATR GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA z 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela na 2,32 zł.
BOOMBIT BBT GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych, a także budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
FALCON FLG NC NWZA ws. zmian w statucie, polegających na zmianie nazwy (firmy) spółki, rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki oraz obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, a także odwołania i powołania członków RN.
INTROL INL GPW NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy oraz zmiany statutu.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
TERMO2PWR T2P NC NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz 2019.
TRUEGS TGS NC Publikacja raportu za 2018 rok.