Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 6 maja 2016

AQUAPOZ AQA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ARCHICOM ARH GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 4.655.626 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
AUTOPARTN APR GPW Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BRASTER BRA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.549 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BUDIMEX BDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,14 zł na akcję.
BVT BVT NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DAMFINW DIN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DEVELIA DVL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
ECERAMICS ECR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EUROTAX ETX NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GALVO GAL NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GREMINWES GIW GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką KCI S.A.
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
POLWAX PWX GPW Wypłata dywidendy 1,06 zł na akcję.
POZBUD POZ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
S4E S4E NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
STALPROFI STF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
TARCZYNSKI TAR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
XTB XTB GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 117.383.635 akcji serii A.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.