Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 6 kwietnia 2018

4FUNMEDIA 4FM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AITON AIT NC Publikacja raportu za 2017 rok.
ARCHICOM ARH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BIOTON BIO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
BYTOM BTM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
COMPERIA CPL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CPGROUP CPG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.359 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
LSTECHHOM LSH NC Ostatni dzień notowań na NC 33.894.437 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCCROKITA PCR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
POZBUD POZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SONEL SON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SYMBIO SYM NC Publikacja raportu za 2017 rok.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.