Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 14 września 2018

LPP LPP GPW Wypłata dywidendy 40 zł na akcję.
ARCHICOM ARH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BEDZIN BDZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DEBICA DBC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,5 zł na akcję.
EFEKT EFK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję zwykłą i 1,20 zł na akcję uprzywilejowaną.
IMCOMPANY IMC GPW Wypłata śródrocznej dywidendy 0,34 euro na akcję.
IMMOBILE GKI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ONICO ONC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
ORZBIALY OBL GPW Wypłata dywidendy 1,12 zł na akcję.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PEPEES PPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PUNKPIRAT PUN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAFAMET RAF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RONSON RON GPW NWZA ws. przeniesienia siedziby spółki z Holandii do Polski, zmian w statucie, udzielenia pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, pracownikom oraz współpracownikom a także asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V., wypłaty na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN (tj. 0,06 PLN na akcję).
SIMPLE SME GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SONEL SON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ULMA ULM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.