Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 13 lipca 2022

TAURONPE TPE GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz udzielenia absolutorium dla członków zarządu, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2019 lub 2020 i w stosunku do których nie zostały podjęte przedmiotowe uchwały podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
ARCHICOM ARH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
DELKO DEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
NOTORIA NTS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
STARWARD STA NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J, zmiany uchwały nr 4/11/2018 NWZ zwołanego na dzień 26 listopada 2018 r. oraz zmiany statutu.