Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 14 kwietnia 2021

ARCHICOM ARH GPW NWZA ws. powołania pełnomocników na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Archicom S.A. jako zastawnika zastawu rejestrowego na akcjach wyemitowanych przez Archicom S.A., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BEST BST GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
LEGIMI LEG NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 704.000 akcji serii A, 60.358 akcji serii B, 31.725 akcji serii C, 33.748 akcji serii D, 52.328 akcji serii F, 123.837 akcji serii G.
TRITON TRI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
VERBICOM VRB NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.