Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 25 czerwca 2020

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AFHOL AFH NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
AGORA AGO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
AIRWAY AWM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
APLISENS APN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 i terminów dywidendy.
ARCHICOM ARH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
ARENAPL ARE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ASSECOSEE ASE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
ATENDE ATD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
AWBUD AWB GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez spółki Grupy Ares, Maji sp. z o.o. oraz Władysława Króla.
BERGHOLDI BRH NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BIOFACTOR BFC NC ZWZA ws. m.in.podziału zysku za rok obrotowy 2019.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CFSA CFS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za 2019 rok.
ECCGAMES ECC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
GRMEDIA GME NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,16 zł na akcję.
HORNIGOLD HRL NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IFSA IFR GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zamiany 1.892.701 akcji spółki należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B.
INPRO INP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INTERBUD ITB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
INVESTEKO IVE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 r.
IPOPEMA IPE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
KGL KGL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
KKHERBAL KKH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
LSISOFT LSI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MFO MFO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
NORTCOAST NCT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gruppo Lactalis Italia i Castelli Polska.
ORGANIC ORG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PANOVA NVA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
PHIWIERZY PHI NC Publikacja raportu za 2019 rok.
PRIMETECH PTH GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
SELVITA SLV GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STALPROFI STF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
STELMET STL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
SUMMALING SUL NC Dzień pierwszego notowania na NC 3.050.252 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
TORPOL TOR GPW ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
TRITON TRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
VIGOSYS VGO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy.
VOXEL VOX NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WIKANA WIK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2019.
ZREMB ZRE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.