Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 listopada 2019

KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.156 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ARCHICOM ARH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ELBUDOWA ELB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LESS LES GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LSISOFT LSI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MPLVERBUM VER NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
PFLEIDER PFL GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WADEX WAX GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.